Apie mirtį

Ištrauka iš Abraomo mokymų

Mes nenorime būti abejingi tam ką daugelis iš jūsų jaučiate, tačiau mes labai norime, kad jūs į tą mirties reikalą pradėtumėte žiūrėti iš kitos perspektyvos: Jūs visi vieną dieną numirsite! Be to, mirtis neegzistuoja. Jūs visi pereisite į nefizinę būseną. Pats laikas nustoti perėjimą į šią būseną pateikti kaip nepatogią temą bendravimui, ir pagaliau pripažinti, kad tai reiškinys, kuris nutinka kiekvienam. Tas mirties reikalas yra toks nesuprastas, kad jūs jį be perstojo naudojate visiškai bereikalingam savęs kankinimui.

Yra tokių žmonių, kurie jaučia pasitenkinimą gyvenimu ir ryšį su Energijos Šaltiniu, kurie supranta, kad nėra atskyrimo tarp fizinės ir nefizinės būsenos, kurie supranta, jog negali ir būti kalbos apie spragą sąmonėje, ir suvokia, kad „mirtis” – tai tik žmogaus akių užmerkimo šioje dimensijoje ir, tiesiogine prasme, akių atmerkimas kitoje dimensijoje. Ir, patikėkite, tai ir yra mirtis – nesvarbu kaip ji atrodo tuo momentu. Sugrįžimas į Šaltinį iš kurio mes visi kilome – visuomet yra žavinga patirtis.

Originalas anglų kalba:

We're not wanting to be insensitive to what so many of you are feeling, but we are very much wanting you to put this death thing in the proper perspective: You are all going to die! Except there is no death. You're all going to make your transition into Non-Physical. It is time to stop making your transition into Non-Physical sound like a subject that is uncomfortable, and begin acknowledging that it is something that happens to everyone. This death thing is so misunderstood that you use it to torture yourself never-endingly and just absolutely unnecessarily.

There are those who feel such fulfillment of life and such Connection to Source Energy, who understand that there is no separation between what is physical and Non-Physical; who understand that there is not even a lapse in consciousness, that 'death' is a matter of closing one's eyes in this dimension and literally opening one's eyes in the other dimension. And that, truly, is how all death is, no matter how it looks, up to that point.. The re-emergence into Source Energy is always a delightful thing.

 

Written by Augustas
Gyvenime kaupiasi žinios ir patirtys. Su mielu noru tuo dalinuosi, nes žinau, kad yra daug žmonių, kurie turi klausimų, į kuriuos atsakymus aš jau esu radęs.